MAALTU TA'E?

BAGA NAGAAN DHUFTANI!

Gilgaala manaa 08
Gilgaala manaa 07
Barreffanno gababoo
Qubee   haa barruu
Qubee.org
Afaan Oromo (Article)
Afaan Oromo online
Mana Macaafa Stavanger
    Kitaabota     
    CD/DVD/VCD
Mana Macaafa Bergen
    Kitaabota   
    CD/DVD/VCD
Mana Macaafa Trondheim
    Kitaabota

 

Barnoota Afaan Oromoo

Hawaasni Oromoo Rogaland-kibba caamsa 10 irraa eegalee barnoota Afaan Oromoo barsiisu irra jira. 

Barnoota kana kan laatamu 

Bakka: Johannes Læringssenter, Stavanger

Guyyaan: sanbata guddaa

Sa'atii:     14:00 - 16:00

         

 

 

 

 

 

Kootta afaan keenya waliin haa barannu!

Quunnamti: Oromorogaland@oromian.net