Barnoota Afaan Oromo

Gilgaala manaa 08
Gilgaala manaa 07
Barreffanno gababoo

Afaan Oromo

Qubee   haa barruu
Qubee.org
Afaan Oromo (Article)
Afaan Oromo online

Mana macaafa 
Stavanger

Kitaabota  
CD/DVD/VCD

Mana macaafa 
Bergen

Kitaabota 
CD/DVD/VCD
Mana macaafa 
Trondheom
Kitaabota 
Kitaabota Afaan Oromo

Yaada kennaa

 

 

 

 

 

Farfanna fi sirba aadaa Afaan Oromoo CD/DVD tiin mana macaafa Bergen itti argamani


Maqaa Qopheessaa bara bayina

1

Baadiyaa Biyyakoo

Addisu Furgaasaa

2006

1

2

Naabeeki

Qamar Yusuf

2006

1

3

Haawojin Qoddannu

Umar S.& Mizaab Ahmad

2006

1

4

Biftuu Bilisumaa

Kadir Umar

2007

1

5

Urjin Teenya Baate

Falmatta Roorroo

2006

1

6

Biqilichituu

Mohaamed Sheeka

2006

1

7

Dhiiroo malli maali v.1

Aliyyii Saabit

2007

1

8

Leello / Graceful

Elemo Ali

2006

1

9

Kaarruu v.3

Amartii Waarii

2005

1

10

Bulee Haaradha v.3

Shaafii Mohaammad

2007

1

11

Waabii jireenyaa dhabee

Abdii Ibrhaahime

 

1

12

Obsi Yaaonne

Yenuus Abdulaahi

2006

1

13

Me narra jijjir v1

Faaxe Anniyya

2007

1

14

Obsii

Nouh Gobana

2004

1

15

Cinaa Kiyya

AMBEEF

2007

1

16

Qubsuma ijaa

Kamal Abrahim

2006

1

17

Waliyaa vcd

Waliya musikk studio

2007

1

18

Gaaf Tooko Numa Rooba

Abdishuu Ammaa

2006

1

19

Ninbooya

Saalihaa S. & Ali Birraa

2006

1

20

Itti Siiqi v.1

Guraraa Toleraa

2007

1

21

Hindarbbe v.1

Baacaa Bayyanaa

2006

1

22

Maanguddoonni

Phaawuloos Tagany

2006

1

23

Dhugaan haadubbatu v1

Abbabaa Tamasgeen

2006

1

23

Nan arga

Roobaa Amaan

2007

1

25

Abankoo Eyesushuma

Zawudee Negash

2006

1

26

Siin nuuf bareede

Feeven Ittaanaa

2004

1

27

Maqaa akkasii qabnaa v1

Kennaa

2005

1

28

Namiliqse waaqayyoo v1

Abarraash Daanyaachoo

2007

1

29

Murtoo waqayyoo murteessee eenyutu kaasa v1

Nabiyyu Raagaa

2006

1

30

Abdiin jira v.2

Eliyaas Bantii

2006

1

31

Namoggaasseera v.2

Iyoob Yaadataa

2006

1

32

Gaachanni koo issa v.3

Ayyaanaa Milkii

2006

1

33

Ani hin yeelaauu v.2

Yaadanii Shifarawu

2007

1

34

Jerusaalemi dha hawwiinkoo

Abdiissaa Dirribaa & Buze Jabeessaa

2005

1

35

Hinbarbaaduu ani

Gabayyoo Mirreessaa

2005

1

36

Nan arga

Roobaa Amaan

2007

1

37

Tan Kutterraa Barree VCD

Dirirsaa E. & Lalisee R.

2005

1

38

Eysatti Argama VCD

Mahadi Sheka

2005

1

39

Odaa Barii VCD

Kiilolee musikk senter 

2005

1

40

Barnootaaf VCD

Abbaa Gadaa m. senter

2005

1

41

Taddalaa Gammachuu VCD

Taddalaa Gammachuu

2006

1

42

Meetii Jamamaa VCD

Kiilolee musikk senter

2006

1

43

Ijji Waaqayoo si’arga VCD

Zawudee Nagaash

2005

1

44

Dachee (Draamaa fi mus.)

Kiilolee musikk senter

2006

1

45

Hin Seene CD

Dhibaa Guyyoo

2006

1

46

Jireenya wabii hinqabne

Adam Harun

2006

1

47

Shaggoyee CD

Kemer Yousuf 

2004

1

48

Baatii CD

Amartii Waarii & Ali Birra 

 

1

49

Hailuu Kitaabaa  Vol.5 CD

Hailuu Kitaabaa

2003

1

50

Umar Suleyman Vol. 9 CD

Umar Suleyman

 

1

51

Darroo Roobee CD

Ayyalaa Nugusee

 

1

52

Asho Ashila CD

Hawisoo Arsii

 

1

53

Wanti hundumtuu yeroo isaatti bareeda CD

Dinqee Malkaa 

2005

1

54

Waaqayyoo Kattaakootii

Abarash Danyaachoo

2005

1

55

Galagalcheera CD

Paulos Tegegn

2005

1

56

Jaalala Biyya CD

Ali Bira & Magii H.

2005

1

   

Wali-galatti

56

Gaaffi yoo qabattan: wako.roba@kleppnett.no

Copyright ® 2006 HORk
  Home        Year Plan     Projects        Oromia     Links      Contact us 

  SEENSA

KAROORA

PROJEKTOTA

OROMIA

AFAAN OROMO

GUDUNFAA

QUUNNAMTI

Hawaasa Oromo Rogaland-kibBaa
Oromo community of South Rogaland, Norway